Doetinchem Parket Basketbalvloer

Doetinchem Sportvloeren wijst ten aanzien van de website www.doetinchemsportvloeren.nl op het volgende: De website www.doetinchemsportvloeren.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Doetinchem Ssportvloeren. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Doetinchem Sportvloeren.

De op deze website getoonde informatie wordt door Doetinchem Sportvloeren met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op www.doetinchemsportvloeren.nl wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Doetinchem Sportvloeren behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Doetinchem Sportvloeren sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Groenestraat 20
6662 BH Elst
T +31 (0)314-324200